Ôn Châu Changs Machinery của chúng tôi sẽ tham gia hội chợ bang mùa xuân năm 2017, Hội chợ Canton lần thứ 121, trân trọng kính mời quý khách hàng trong và ngoài nước đến thăm gian hàng của chúng tôi.
Thời gian: Ngày 15 - 19 tháng 4 năm 2017
Gian hàng: 2.1H01-02
Địa chỉ: Đường 380 Quảng Châu, Trung Quốc Yuejiang
Liên hệ: Cô Zhang XUÂN THAY ĐỔI

ĐT: 13906646246