Triển lãm in kỹ thuật số quốc tế Dệt may 2018 Indonesia

Thời gian : Tháng 4 , 4-7 , 2018

thêm Triển lãm quốc tế Jakarta

liên hệ: Spring Chang + 86-13906646246